O Stowarzyszeniu SIR

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR) jest organizacją pozarządową, założoną w 2001 roku. Działalność SIR skupia się na prowadzeniu inicjatyw zmierzających do wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego regionu świętokrzyskiego, zmniejszania bezrobocia oraz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.

W działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój bardzo duże znaczenie mają fundusze unijne, dzięki którym nasza organizacja finansuje i realizuje wiele swoich inicjatyw.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nastawionych na wspieranie przedsiębiorczości, kształcenie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na przestrzeni swej działalności Stowarzyszenie zrealizowało już klika projektów dotacyjnych, jak np. „Kompleksowy program samozatrudnienia dla osób, które ukończyły 50 rok życia”, „Mój własny biznes” – trzy edycje tego projektu, „Jędrzejowski biznes”. A także projekt “Akademia biznesu”, “Akademia biznesu – II edycja”, “Akademia biznesu dla młodych”. Dzięki tym projektom blisko 300 osób otrzymało środki na założenie własnej firmy. Wszystkie projekty udało się pomyślnie zrealizować i rozliczyć.

Aby dowiedzieć się więcej na temat działalności Stowarzyszenia Integracja i Rozwój zapraszamy na naszą stronę www.sir.com.pl

Skip to content