Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

a) jest osobą w wieku 60 lat i więcej,

b) jest osobą nieaktywną zawodowo;

c) zamieszkuje na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby niepełnosprawne (punkty premiujące w procesie rekrutacji, przy założeniu spełnienia wymogów formalnych – § 5, ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

Skip to content