Działania zaplanowane do realizacji w projekcie dobiegły końca. Zarówno szkolenia, jak i spotkania animacyjno-doradcze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy wdzięczni, że uczestnicy podeszli z tak dużym zaangażowaniem do proponowanych przez trenerów ćwiczeń, czynnie brali w nich udział, byli aktywni i chętni do współpracy. Tematyka szkoleń była dla uczestników bardzo interesująca, wzbudzała dyskusje oraz powodowała analizy własnych przypadków z życia poszczególnych osób. Bardzo ciekawe okazały się zagadnienia dotyczące możliwości działań wpływających na własne życie społeczne uczestników – wspólnie z prowadzącymi szukali oni możliwości, pomysłów na różnego typu projekty oraz dodatkowe aktywności, przede wszystkim w środowisku lokalnym.

W projekcie udział brali podopieczni Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy, Fundacji Aktywizacji i Rozwoju w Osieku, Klubu Seniora w Czachowie, Klubu Seniora w Glinianach, Koła Gospodyń Wiejskich „Jedność pokoleń” w Odrowążu oraz Koła Gospodyń Wiejskich Skorzeszanki w Skorzeszycach.

Skip to content